Spring naar content

Gemeente Opsterland

Beetsterzwaag Bij Studio Oak hebben we het voorrecht gehad om een bijzonder project te realiseren voor de gemeente Opsterland: het ontwerp en de realisatie van een werkcafé.

Bij aanvang van dit project hebben we grondig onderzocht waar de ideale locatie binnen het bestaande gebouw zou zijn. Het werkcafé moest immers een plek worden waar mensen elkaar konden ontmoeten, lunchen, samenwerken, presentaties konden geven en informeel konden werken. Het vinden van de juiste locatie was van essentieel belang, daarom hebben we de loop- en verkeersroutes van het pand zorgvuldig geanalyseerd. Al snel kwamen we tot de conclusie dat een strategische herindeling van de ruimte nodig was om de gewenste sfeer en functionaliteit te realiseren.

Plaats: Gemeente Opsterland
Locatie: Beetsterzwaag
Oppervlakte: 700 m2
Status: Opgeleverd 2023
Scope: Design & Build
Team: Studio OAK, Zwartwoud en DPM realiseert

Download ons inspiratieboek