Spring naar content

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door Studiooak.nl. Door gebruik te maken van onze website en diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.

2. Gebruik van de website
De inhoud van Studiooak.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om informatie van de website te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, over te dragen of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

3. Intellectuele eigendomsrechten
Alle inhoud op Studiooak.nl, inclusief tekst, grafisch materiaal, logo’s en afbeeldingen, is eigendom van Studiooak.nl of wordt gebruikt met toestemming van de eigenaar en is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

4. Aansprakelijkheid
Hoewel wij streven naar de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid van de website, kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar en foutloos functioneert. Studiooak.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van de website of de onmogelijkheid de website te gebruiken.

5. Wijzigingen
Studiooak.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website of de algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn effectief zodra ze op de website gepubliceerd zijn.

6. Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden kunt u contact opnemen via [info@studiooak.nl].